Bá Đạo Tổng Tài Cầu Ôm Một Cái

Bá Đạo Tổng Tài Cầu Ôm Một Cái

Bá Đạo Tổng Tài Cầu Ôm Một Cái

Một đêm triền miên, quăng hai trăm khối tự nhận xui xẻo! Cho rằng từ đây là người qua đường, lại lại nhiều lần bị bắt hồi giường…… Sau lại nàng nổi giận, đổi lấy chính là hắn lời lẽ chính đáng nói phải đối nàng phụ trách. Nàng rất muốn biết, “Như thế nào phụ trách?” Hắn như lang tựa hổ nhào lên tới, “Tiếp tục ngủ!”

Truyện Hay Khác :

Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ
Kinh Thiên Kiếm Đế
Trọng Sinh Nam Phi Đương Cảnh Sát
Huyền Môn Yêu Vương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s