Chiếm Hữu Khương Tây

Chiếm Hữu Khương Tây

Chiếm Hữu Khương Tây

Thâm thành toàn truyền nàng ‘ chiêu Tần lại mộ sở ’, nàng oan, kỳ thật là trước có lang hậu có hổ. Thâm thành lại truyền nàng ‘ hủy đi đông vì bổ tây ’, nàng oan, kỳ thật là người thiện bị người khinh. Sở Tấn hành mặt lạnh: “Ta bạn gái.” Giang Đông ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta muội.” Tần chiếm chút điếu thuốc: “Ta.”

Truyện Hay Khác :

Đấu Võ Càn Khôn
Đô Thị Tiêu Dao Tà Y
Tam Quốc Chi Thục Hán Trung Hưng
Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s