Đô Thị Tiêu Dao Tà Y

Đô Thị Tiêu Dao Tà Y

Đô Thị Tiêu Dao Tà Y

Người mẫu công ty đánh tạp tiểu tử nghèo lâm thần, ngẫu nhiên đến tuyệt thế hung y truyền thừa, từ đây y võ vô song, có thể khởi tử hồi sinh cứu tế thiên hạ, cũng có thể hóa thành sát thần trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Hắn cùng nhật nguyệt tranh huy, hướng thiên địa đoạt mệnh, hoa đều tiêu dao, các màu cực phẩm mỹ nhân vờn quanh. Mà hết thảy này, đều từ cái kia gợi cảm tuyệt mỹ nữ người mẫu đưa hắn một quyển sách cổ khi bắt đầu……

Truyện Hay Khác :

Tùy Mạt To Lớn Hạ Long Tước
Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đều
Thành Thần Gió Lốc
Vạn Thú Triều Hoàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s