Kinh Thiên Kiếm Đế

Kinh Thiên Kiếm Đế

Kinh Thiên Kiếm Đế

【 hỏa bạo huyền huyễn, nhiệt huyết sảng văn 】

một thế hệ thiếu niên anh hào, nghịch thiên quật khởi, dẫm thiên kiêu, chiến quần hùng, tru quần ma, diệt chúng thần, một đường nghịch chiến, thành tựu tuyệt thế kiếm đế!

“Thế giới này, nhất định phải ở ta dưới chân run bần bật!”

Truyện Hay Khác :

Trọng Sinh Chi Toàn Cầu Nhà Giàu Số Một
Đô Thị Chi Mạnh Nhất Cuồng Binh
Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha
Thánh Khư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s