Một Đêm Nguy Tình: Hào Môn Giá Trên Trời Vợ Trước

Một Đêm Nguy Tình: Hào Môn Giá Trên Trời Vợ Trước

Một Đêm Nguy Tình: Hào Môn Giá Trên Trời Vợ Trước

Tao ca ca hãm hại, nàng bị đưa lên xa lạ nam nhân giường. Một đêm, nàng mất thân, ba ba ngoài ý muốn trụy lâu, mụ mụ bệnh tim phát…… Nàng mất đi sở hữu. Gần như cùng đường khi, hắn giống như thiên thần giống nhau buông xuống ở nàng trước mặt. Hắn nói: “Ta yêu cầu một cái nghe lời

Truyện Hay Khác :

Kiếp Thiên Vận
Vạn Nói Long Hoàng
Đạp Tinh
Thần Bếp Cuồng Sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s