Thần Bếp Cuồng Sau

Thần Bếp Cuồng Sau

Thần Bếp Cuồng Sau

Nàng là 21 thế kỷ đứng đầu sát thủ, lại xuyên vì bắc Yến quốc nhất không được sủng ái phế tài vương hậu, ỷ vào nhà mẹ đẻ hoành hành ngang ngược khi dễ hậu cung. Nàng có siêu cấp khốc soái phúc hắc trượng phu cùng siêu cấp đáng yêu thiên tài bảo bảo, còn có một cái có thể rút thăm trúng thưởng rớt trang bị Trù Thần hệ thống. Xem nàng như thế nào dùng một nồi một muỗng, chinh phục mỹ nam, xưng bá hậu cung, đi hướng đỉnh cao nhân sinh!

Truyện Hay Khác :

Vạn Nói Kiếm Tôn
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tiên Tôn
Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư
Y Phi Kinh Thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s