Tiên Đế Trở Về

Tiên Đế Trở Về

Tiên Đế Trở Về

Ba năm trước đây, vân thanh nham từ Phàm Nhân Giới ngoài ý muốn rơi vào Tiên giới. Ba ngàn năm sau, hắn trở thành quát tháo Tiên giới vân đế. Phá vỡ hư không, trở lại Phàm Nhân Giới vân thanh nham phát hiện nơi này thời gian chỉ qua ba năm. " đã từng, ta không có thực lực bảo hộ âu yếm người, hiện giờ, ta muốn toàn bộ thế giới phủ phục ở ta dưới chân. "

Truyện Hay Khác :

Đô Thị Cực Phẩm Y Thần
Kiều Thê Ở Thượng: Dễ Thiếu, Cầu Nhẹ Sủng!
Thiên Đường Cẩm Tú
Võ Thần Chí Tôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s