Vạn Nói Long Hoàng

Vạn Nói Long Hoàng

Vạn Nói Long Hoàng

〔 miễn phí huyền huyễn, nhất nhiệt sảng văn 〕 thiếu niên lục minh, huyết mạch bị đoạt, trở thành phế nhân, nhận hết khuất nhục. Hạnh đến chí tôn Thần Điện, trọng sinh vô thượng huyết mạch, từ đây chân đạp thiên tài, một đường nghịch tập, bước lên nhiệt huyết huy hoàng chi lộ.

phệ vô tận sinh linh, dung chư thiên huyết mạch, vượt thiên sơn vạn thủy, sấm cửu thiên thập địa, bại tẫn thiên hạ anh hào, tu chiến long chân quyết, thành tựu vạn nói Long hoàng. Đàn hào: 570274770

Truyện Hay Khác :

Mạnh Nhất Tới Cửa Cuồng Tế
Kiều Thê Ở Thượng: Dễ Thiếu, Cầu Nhẹ Sủng!
Ta Ở Dị Giới Có Tòa Thành
Chiến Thần Bão Táp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s