Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Võ Đạo Bá Chủ

Người có ba hồn bảy phách, bảy phách tráng, có thể vật lộn giao long; tam hồn thăng, nhưng tay trích nhật nguyệt!

thiếu niên la phong si tình ba năm, lại đổi lấy vô tình phản bội! Đoạt xá dung hợp sau, hắn thân cụ năm hồn mười bốn phách, trở thành thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, mang theo bá đạo chi thế, quét ngang hoàn vũ Bát Hoang!

Truyện Hay Khác :

Ta Ở Dị Giới Có Tòa Thành
Vạn Nói Kiếm Tôn
Đô Thị Kỳ Môn Y Thánh
Mau Xuyên Nữ Xứng Bình Tĩnh Một Chút

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s