Tiêu Dao Binh Vương

Tiêu Dao Binh Vương

Tiêu Dao Binh Vương

Lạc Thiên, Hoa Hạ thần bí quân sự bộ môn mạnh nhất lưỡi dao sắc bén,, nhằm vào quốc nội quốc tế đối địch thế lực tiến hành rồi khủng bố đả kích,, ngẫu nhiên một lần ngoài ý muốn, hắn mất đi tốt nhất huynh đệ, vì chiếu cố hảo huynh đệ thân nhân, hắn một người đi tới đông xương thị. Ai biết huynh đệ nữ nhân lại là câu lạc bộ đêm phong tình đại mỹ nữ, theo sau ở một hồi ngầm thế lực tranh đấu giữa, dung tỷ bị nhục, Lạc Thiên giận dữ vì hồng nhan……

khác thư đàn hào ( 200176073 ) hoan nghênh huynh đệ tỷ muội nhóm tiến vào chơi!

Truyện Hay Khác :

Nguyên Tôn
Ta Thanh Xuân Đao Của Ta Tháp
Số Phong Lưu Nhân Vật
Hẻm Núi Chính Năng Lượng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s