Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

“Tiểu Cửu Nhi, vi phu đói bụng ~” “Đói bụng liền ăn.” “Hảo a, ba ~” “Ngươi cắn ta làm gì! Dừng tay! Dừng lại……” Mỗ nam tà cười, “Đói bụng ăn ngươi.” Nàng là Hoa Hạ thánh thủ quân chín, y độc song tuyệt. Một sớm xuyên qua, lại thành mỗi người có thể nhục nhã phế vật tiểu thư. Phế vật? Ngược tra vả mặt nàng mọi thứ sở trường! Tuyệt phẩm đan dược tùy tay luyện, tọa ủng thần thú, đêm ngủ Tà Đế! Rốt cuộc ai mới là cái kia phế vật?

Truyện Hay Khác :

Siêu Thần Máy Móc Sư
Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha
Võ Thần Chí Tôn
Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Ăn Chơi Trác Táng Phi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s