Vương Bài Thần Tế

Vương Bài Thần Tế

Vương Bài Thần Tế

Chủ yếu nhân vật: Cánh rừng minh, sở phỉ

tóm tắt: Bốn năm như cẩu người ở rể sinh hoạt, làm cánh rừng minh thấy rõ ràng, ai mới là hắn đáng giá trả giá người;

có một ngày hắn quân lâm thiên hạ, trở lại đỉnh, được đến thế nhân thần phục, chỉ vì có cái giai nhân tưởng nằm ở trong lòng ngực hắn xem một hồi thịnh thế pháo hoa.

Truyện Hay Khác :

Thương Nguyên Đồ
Siêu Phẩm Tiểu Nông Dân
Kinh Thiên Kiếm Đế
Tà Tính Lão Công Quá Bá Đạo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s